Dịch vụ Viettel

Danh sách gói


SD70

70.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/tháng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: SD70 MO gửi 290
SD90

90.000đ

Data: 1.5GB/ngày => 45GB/tháng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: SD90 MO gửi 290
SD135

135.000đ

Data: 5GB/ngày => 150GB/tháng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: SD135 MO gửi 290
V90C

90.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 20 phút, 20 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: V90C MO gửi 290
V120B

120.000đ

Data: 1.5GB/ngày => 45GB/tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút, 50 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: V120B MO gửi 290
V160B

160.000đ

Data: 4GB/ngày => 120GB/tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút, 100 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: V160B MO gửi 290

MXH100

100.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/tháng
Miễn phí Data: TikTok, YouTube, Facebook, nhắn tin Messenger
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MXH100 MO gửi 290
Áp dụng cho thuê bao danh sách
MXH120

120.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút, 30 phút ngoại mạng
Miễn phí Data: TikTok, YouTube, Facebook
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MXH120 MO gửi 290
MXH150

150.000đ

Data: 1.5GB/ngày => 45GB/tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút, 50 phút ngoại mạng
Miễn phí Data: TikTok, YouTube, Facebook
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MXH150 MO gửi 290

6SD90

540.000đ

Data: 1.5GB/ngày => 270GB/180 ngày
Hạn dùng: 180 ngày
Soạn: 6SD90 MO gửi 290
Áp dụng cho mọi thuê bao
6V90B

540.000đ

Data: 1GB/ngày => 180GB/180 ngày
Miễn phí: Gọi nội mạng, 30 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 180 ngày
Soạn: 6V90B MO gửi 290
6V90C

540.000đ

Data: 1GB/ngày => 180GB/180 ngày
Miễn phí: Gọi nội mạng, 20 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 180 ngày
Soạn: 6V90C MO gửi 290