Dịch vụ Viettel

Danh sách gói


UMAX50N
50.000đ
Data: 5GB
HSD: 30 ngày
Soạn: UMAX50N 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
MIMAXSV
50.000đ
Data: 5GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MIMAXSV 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
30N
300.000đ
Data: 150GB + Phút gọi
HSD: 30 ngày
Soạn: 30N 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
MIMAX200
200.000đ
Data: 15GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MIMAX200 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
XL90U
90.000đ
Data: 9GB
HSD: 30 ngày
Soạn: XL90U 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
UMAX300
300.000đ
Data: 30GB
HSD: 30 ngày
Soạn: UMAX300 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao

ST70
70.000đ
Data: 1GB/ ngày (30GB/ 30 ngày)
HSD: 30 ngày
Soạn: ST70 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120
120.000đ
Data: 2GB/ ngày (60GB/30 ngày)
Miễn phí: nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120Z
90.000đ
Data: 4GB/ ngày (120GB/30 ngày)
Miễn phí: nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120Z 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
ST70K
70.000đ
Data: 500MB/ ngày + Free dùng Tiktok
HSD: 30 ngày
Soạn: ST70K 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST90
90.000đ
Data: 1GB/ ngày + Free dùng Tiktok
HSD: 30 ngày
Soạn: ST90 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST120K
120.000đ
Data: 2GB/ ngày + Miễn phí data xem phim
HSD: 30 ngày
Soạn: ST120K 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao

D30
30.000đ
Data: 2.5GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D30 971172457 gửi 9123
D50
50.000đ
Data: 3.5GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D50 971172457 gửi 9123
D70
70.000đ
Data: 7GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D70 971172457 gửi 9123
D90
90.000đ
Data: 10GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D90 971172457 gửi 9123
D120
120.000đ
Data: 12GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D120 971172457 gửi 9123
D200
200.000đ
Data: 20GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D200 971172457 gửi 9123