Dịch vụ Viettel

Danh sách gói


ST70K
70.000đ
Data: 15GB
HSD: 30 ngày
Soạn: ST70K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST90
90.000đ
Data: 30GB
HSD: 30 ngày
Soạn: ST90 MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
SD90
90.000đ
Data: 45GB
HSD: 30 ngày
Soạn: SD90 MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST120K
120.000đ
Data: 60GB
HSD: 30 ngày
Soạn: ST120K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
SD120
120.000đ
Data: 60GB
HSD: 30 ngày
Soạn: SD120 MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
V200C
200.000đ
Data: 120GB + Miễn phí gọi
HSD: 30 ngày
Soạn: V200C MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách

V90C
90.000đ
Data: 30GB/ tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng < 20 phút + 20 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V90C MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V90B
90.000đ
Data: 30GB/ tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng < 10 phút + 30 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V90B MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120B
120.000đ
Data: 45GB/tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng < 10 phút + 50 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120B MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách

D10
10.000đ
Data: 3GB
HSD: 1 ngày
Soạn: D10 MO gửi 9123
D15
15.000đ
Data: 5GB
HSD: 1 ngày
Soạn: D15 MO gửi 9123
D70
70.000đ
Data: 7GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D70 MO gửi 9123
D90
90.000đ
Data: 10GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D90 MO gửi 9123
D120
120.000đ
Data: 12GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D120 MO gửi 9123
D200
200.000đ
Data: 20GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D200 MO gửi 9123