VoLTE Viettel

Tại sao không dùng được VoLTE của Viettel?

05/05/2021, 11:05

Hiện nay một số khách hàng đang không dùng được VoLTE của Viettel mà không rõ nguyên nhân. Dù đã đăng ký dịch vụ, mở VoLTE trên thiết bị thành công nhưng vẫn không thể …